WSOP 2019 – 50 år av vinnare

WSOP – dit de BÄSTA kommer för att spela!


Börja vässa dina färdigheter inför 50-årsjubileet av världens största största pokerevenemang, World Series of Poker Main Event 2019, där DU har chansen att vara med i hetluften!


Ett halvt sekel av världens bästa poker!


888poker ger DIG chansen att ta plats vid spelborden och gräva guld i världens pokerhuvudstad.


Du kan ta hem ett paket till 2019 WSOP Main Event värt 12 600 $. Turneringen ger dig chansen att ta hem det åtråvärda guldarmbandet i kamp med världens bästa spelare.


Spela med de bästa – det är en upplevelse som inte liknar någon annan.


Hur tar man sig dit?


Spela dig upp till toppen. Var med i en serie satellitturneringar med inköp från så lite som 1 ¢.


ELLER


 Kasta dig rakt in i hetluften. Anmäl dig direkt till kvalturneringen (buy-in 1 050 $) och slåss om ett paket värt 12 600 $.


Är du redo? För nu blir det åka av!

Turnering:

WSOP 2019 Main Event

Plats:

Fliken ”Turneringar” > fliken ”Live-evenemang”

Buy-in:

Från 1 ¢

Pris:

Ett Main Event-paket värt 12 600 $ till den 50:e upplagan av WSOP 2019, vilket inkluderar följande:

 • 6 nätter (4–10 juli) på lyxiga Vdara Hotel, Las Vegas
 • Buy-in på 10 000 $ till WSOP Main Event-turneringen
 • 1 000 $ för resa och omkostnader (betalas in direkt på ditt 888poker-konto)
 • Välkomstevenemang för spelarna på Vdara Hotel
 • Transport från Vdara Hotel till Rio Hotel & Casino (5–10 juli)
 • 888poker LIVE-kit

Anmälan:

Öppen nu!

 
SÄRSKILDA VILLKOR

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR WSOP LAS VEGAS 2019 MAIN EVENT

 1. Följande villkor gäller för kampanjen ”WSOP Las Vegas 2019 Main Event” (”evenemanget”). Kampanjen arrangeras av tillämpligt företag inom 888-koncernen (enligt definitionen i www.888poker.coms användningsvillkor) som driver webbplatsen www.888poker.com (”webbplatsen”). Din medverkan i denna kampanj ska anses utgöra ett fullständigt godtagande av nedanstående villkor. Din medverkan i denna kampanj tolkas som ditt fullständiga godtagande av villkoren nedan.
 2. Vinnaren av kvalturneringen till evenemanget som arrangeras på webbplatsen (”vinnaren”) vinner ett prispaket för evenemanget värt 12 600 US$ , vilket består av följande: i) Anmälningsavgift (buy-in) till evenemanget värd 10 000 $ (betalas av företaget direkt till turneringsarrangören), ii) sex nätters vistelse (4–10 juli 2019) på Vdara Hotel Las Vegas (betalas av företaget direkt till hotellet), iii) 1 000 US$ i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget), iv) en inbjudan till 888pokers välkomstevenemang, v) transport från Vdara Hotel till Rio Hotel and Casino för spel i evenemanget (datum: 5 juli, 7 juli och 8 juli) och vi) ett 888poker Live-kit. (Gemensamt benämns punkt i–vi ”prispaketet”).
 3. Vinnaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaket på något sätt.
 4. Om vinnaren av prispaketet (av något skäl) inte kan delta i evenemanget kommer inte prispaketets motsvarande kontantvärde att betalas ut till vinnaren och han/hon är inte heller berättigad till någon av prispaketets enskilda delar.
 5. Vinnaren anmäls till evenemanget för spel ENDAST DAG 1C. Inga undantag medges.
 1. Huvudevenemanget arrangeras på Rio Hotel and Casino i pokerområdet (konferenscentret).
 2. Du anmäler dig till WSOP Main Event-turneringen genom att gå till anmälningsdisken märkt ”Will Call” (till höger efter att du kommit in genom entrén) och hämta ut ditt Total Rewards-kort. Du behöver det här kortet för att kunna anmäla dig till Main Event-turneringen. Därefter är det bara att ge ditt namn till en person i anmälningsdisken och förklara att du har föranmälts till evenemanget genom en banköverföring (”wire transfer”) från 888poker.
 3. För att få din buyin-biljett måste du visa upp ditt 888poker ID-armband som du får i samband med välkomstevenemanaget på Vdara Hotel. Utan ID-armbandet kan du inte anmäla dig till Main Event-turneringen.
 • Ta med två typer av ID-handling, varav minst ett måste visa din nuvarande adress. Det kan antingen vara två fotolegitimationer (pass och körkort) eller pass och en räkning som visar ditt namn och adress (t.ex. ett kontoutdrag eller en hushållsräkning).
 1. Företaget kommer att boka rum åt vinnaren på Vdara Hotel. Vistelsen bokas för perioden 4–10 juli 2019. Datumen kan inte ändras. För att undanröja missförstånd kan ingen återbetalning eller rabatt på vistelsen komma ifråga, även om vinnaren checkar ut från hotellet innan den 10 juli 2019.
 2. Företaget ansvarar inte för att förlänga vinnarens vistelse på Vdara Hotel efter den 10 juli 2018.
 3. Om vinnaren fortfarande är kvar i evenemanget efter den 10 juli 2019 är vinnaren ensam ansvarig för att ordna logi efter detta datum.
 4. Företaget ansvarar inte för att ordna transport från ditt hem till flygplatsen och från flygplatsen till Kings Casino eller hotellet och inte heller eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 5. Om du vinner hela evenemanget är du förpliktigad att spela i upp till tre (3) 888poker LIVE-evenemang på 888pokers begäran under 2020. 888poker står för rese- och logikostnader.
 6. Genom att medverka i detta evenemang samtycker vinnaren härmed till att verka som ambassadör för webbplatsen vid evenemanget, vilket omfattar att under hela evenemanget (inklusive vid finalbordet) bära uteslutande de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 7. Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuella skatteförpliktelser som är förknippade med prispaketet.
 8. Deltagare måste vara minst 21 år fyllda för att spela i evenemanget. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersintyg (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 9. Genom att ta del av kampanjen och vinna prispaketet beviljar vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras marknadsföringsbyråer en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringsändamål (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot bolaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 10. 888poker uppmuntrar inte till några helst överenskommelser i våra kvalturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 11. Under evenemanget gäller strikta regler för spelarnas uppförande. Vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan innebära diskvalificering. Om du bestraffas eller diskvalificeras vid evenemanget på grund av en överträdelse av de regler som fastställs av turneringsarrangören tar företaget inget ansvar för spelarens medverkan i evenemanget och är inte heller på något sätt ersättningsskyldigt.
 12. Genom att medverka i denna kampanj godtar samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor.
 13. Alla webbplatsens regler om bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sitt prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i prispaketet). Företaget förbehåller sig även rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, vilket bland annat kan innebära stängning av spelarens konto och uteslutning från denna kampanj.
 14. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER EVENEMANGETS SLUT OCH VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS, USA. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR FÖR ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV LÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH DET EKONOMISKA VÄRDET AV PRISPAKETET KOMMER INTE ATT ERSÄTTAS.
 15. Vinnaren av prispaket ansvarar ensamt för att ordna resan till och från Las Vegas, USA, och för att teckna reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 16. Företaget bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att vinnaren har ordnat sin resa.
 17. Företaget har betalat för rum på Vdara Hotel Las Vegas och rätten att närvara vid evenemanget och spela i Main Event-turneringen från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och standard och vinnaren avsäger sig uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 18. Genom att medverka i den här kampanjen ger varje deltagare företaget och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaktet rätten att ge lämna ut hans/hennes personuppgifter till tredje part för att få vinsten levererad till sagda deltagare.
 19. Om spelarens konto på webbplatsen vid något tillfälle har stängts (av företaget) eller spärrats på egen begäran fram tills dess att evenemanget äger rum är han/hon inte berättigad till priset och dess motsvarande kontantvärde kommer inte att betalas ut.
 20. Genom att ta del av kampanjen går varje deltagare med på att friskriva från ansvar och hålla företaget, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa i händelse av eventuella skadeståndskrav som uppstår i samband med kampanjen och/eller utdelningen av prispaketet.
 21. Vinnaren kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet eller företaget innan de tillåts hämta ut prispaketet. Det kan också hända att företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet, kräver att vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan prispaketet levereras.
 22. Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 23. Företaget kan ändra dessa villkor, exempelvis när så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar och bestämmelser. Om företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vinnaren att informeras om dem i rimlig tid.
 24. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka prispaketet från vinnaren utan ekonomisk ersättning om vinnaren är under utredning eller hans/hennes konto hos webbplatsen stängs/blockeras.
 25. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.
 26. Denna kampanj ska omfattas av användaravtalet för webbplatsen.
X
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 888responsible

Copyright © 2021 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.