888poker LIVE SOCHI Festival 2019

Casino & Poker Club Sochi, 8:e – 15:e augusti 2019

Först första gången kommer i år kommer 888poker LIVE series till Sotji, Ryssland – det här är ett pokerevent du definitivt inte vill missa!


Sotji är en vacker stad precis vid Svarta Havet, kallas för ”The gateway to the Russian Riviera” och är den perfekta platsen för att njuta av fantastisk poker. Med en prispott på totalt $1,000,000 på bordet och ett $500,000 garanterat Main Event är Sotji värd för något av årets häftigaste poker-action.


Utöver kontantvinsterna kommer Main Event-mästaren även åka hem med ett prispaket till nästa års WSOP 2020 Main Event i Las Vegas.


Plus, våra enastående 888poker-ambassadörer kommer närvara.


Hur du tar dig dit:


1. Spela dig till toppen! Gå med i en serie av satelliter med buy-ins som startar på endast 1₵.

ELLER

2. Gå rakt på sak!
A. Registrera dig direkt till $55-kvalet för att vinna ett $1,700-paket till 888poker LIVE SOCHI Festival 2019.
B. Registrera till en av våra online-satelliter för chansen att vinna en plats till Main Event. Gå till ”Live Event”-fliken i din klient.

Vad:

888Live SOCHI $500K ME Paket – Kval

Var:

“Turneringar”-fliken > ”Live Event”-fliken

Buy in:

$55

Pris:

$1,700 888poker LIVE SOCHI Festival 2019 Paket:

· $888 buy-in till 888poker LIVE SOCHI Main Event

· 3 nätters boende på Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel 12e – 15e augusti

· $420 reskassa betalat till ditt 888poker-konto

· 888poker LIVE kit


Turneringsschema

 
Regler & villkor

888poker LIVE SOCHI 2019 regler och villkor - paket

 1. Nedan följer de regler och villkor som gäller för ”888poker LIVE SOCHI 2019" (eventet). Eventet är organiserat av 888s gruppföretag (definieras i 888poker.com’s användningsvillkor) (marknadsföraren) som är operatören av hemsidan www.888poker.com (hemsidan). Deltagande i eventet kommer ses som ett fullständigt godkännande av premisserna nedan.
 2. Samtliga 888pokers turneringsbiljetter omfattas av regler och villkor.
 3. Vinnaren av ”888poker LIVE SOCHI 2019"-kvalen som hålls på hemsidan (vinnaren) kommer vinna ett prispaket av ett värde motsvarande $1,700 till ”888poker LIVE SOCHI 2019 Qualifier Main Event” som i sin tur besår av: (A) $888 (€800) inträdesavgift (“Buy-in”) till $500,000 Main Event (betalas av företaget direkt till turneringsorganisatören); 3 nätters boende på Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel från 2019-08-12 till 2019-08-15; (C) $420 (€360) i resekostnader (betalas av företaget direkt till vinnarens onlinepokerkonto; (D) ett 888live-pokerkit ((A) – (D) är kollektivt ”prispaketet”).
 4. Vinnaren kan inte tillgodoräkna prispaketet för kontanter eller föra över prispaketet på något sätt. Om vinnaren inte kan medverka på eventet av olika skäl kommer prispaketets värde ej betalas ut till vinnaren och vinnaren är inte berättigad paketet på något annat sätt.
 5. Vinnaren kommer registreras att spela i 888poker LIVE SOCHI 2019 Main Event. Vinnaren får välja om denne ville spela på Dag 1D (20:00) 2019-08-12 eller Dag 1E (10:00) 2019-08-13. (Vänligen notera att sponsrandet av ens boende är begränsat till datumen 2019-08-12 till 2019-08-15, därmed om en väljer att spela på Dag 1A – C som går 2019-08-10 till 2019-08-11 kommer det kräva att denne står för ditt boende på egen hand den natten).
 6. Företaget kommer inte hållas ansvariga för att arrangera transport för vinnaren från hans/hennes hem till flygplatsen och från flygplatsen till hotellet, samt några relaterade parkeringskostnader.
 7. Genom att delta i eventet godkänner vinnaren härmed att agera som ambassadör för hemsidan under eventet. Vilket innefattar att bära varumärkets kläder/märke som ges av företaget exklusivt under eventet, inklusive vid finalbordet.
 8. Företaget kommer inte hållas ansvariga för någon skatterelaterad fråga som förekommer i samband med prispaketet.
 9. Deltagare måste vara minst 18 år gamla för att spela i eventet. Samtliga deltagare till eventet behöver visa ett bevis för sin ålder (pass eller annan giltig ID-handling). Deltagare som inte kan visa sådant bevis kommer inte får delta i eventet och det med utan kompensation.
 10. Genom att delta i eventet och vinna prispaketet ger vinnaren företaget och dess samarbetspartners en global, perceptuell, royalty-fri, oåterkallelig rätt att använda dennes namn, image och röst för marknads- samt publicitetsskäl (offline samt online) för hemsidan utan kompensation och vinnaren frånsäger samtliga anspråk hos företaget och dess samarbetspartners inom 888-gruppen.
 11. 888poker sponsrar inte några överenskommelser i någon av våra turneringskval och som resultat kommer ej hållas ansvariga gällande privata överenskommelser mellan medlemmar.
 12. Under eventet förekommer det strikta regler gällande spelares beteende och kommer införlivas av turneringens organisatörer, vilket kan innebära diskvalificering. Skulle vinnaren bli straffad eller diskvalificerad under eventet som ett resultat av dennes beteende och därmed brytande av de satta turneringsreglerna kommer företaget inte bära något ansvar för dennes medverkan i eventet och ingen ersättning kommer ges.
 13. Genom att delta i eventet går varje deltagande oreserverad med på dessa regler och villkor.
 14. Samtliga regler kring bedrägerier gäller. Samtliga bedrägerier kommer resultera i att vinnaren förlorar sin rätt till prispaketet (och dennes vänner ej längre kommer få en del av prispaketet) samt att företaget reserverar rätten att vidta ytterligare åtgärder gentemot spelaren och kommer ej limiteras av avslutandet av spelarens konto samt diskvalificering av detta event.
 15. VINNAREN MÅSTE HA ETT GILTIGT PASS FÖR ÅTMINSTONE SEX MÅNADER UTÖVER EVENTETS FÖREKOMMANDE I SIN ÄGO OCH VINNAREN ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA ETT VISA OM DET SKULLE BEHÖVAS FÖR ATT RESA TILL RYSSLAND. FÖRETAGET ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR OM VINNAREN INTE SKULLE KUNNA RESA PÅ GRUND AV BRIST AV GILTIGA RESEDOKUMENT OCH PRISPAKETET KOMMER INTE ERSÄTTAS.
 16. Vinnaren av prispaketet kommer enskilt vara ansvarig för att arrangera dennes resa till och från eventet samt kommer vara ansvarig för att ta ut dennes reseförsäkring vilket innebär men begränsas inte av medicinsk försäkring och försäkring för förlust av bagage.
 17. Företaget är inte ansvarig för att ändra flyg, boende eller andra saker relaterade till resplanen efter vinnaren har valt sitt reseupplägg.
 18. Genom att delta i detta event ger varje deltagande företaget samt dess tredjepartsleverantörer i samband med prispaketet samtliga rättigheter för att tillgodose dennes personuppgifter till tredjepartsleverantören för att priset ska kunna ges till deltagaren.
 19. Om en spelares konto hos hemsidan har stängts eller sagts upp under tiden innan eventet förekommer kommer denna inte vara tillgänglig för att motta priset och kommer ej ersättas.
 20. Genom att delta i eventet godkänner varje deltagande fria, frånsäga och ej ifrågasätta företaget och dess legala representanter, samarbetspartners, agentbyråer, direktörer, chefer, anställda, agenter från samtliga skador som skulle förekommer under eventet eller utgivande och användandet av prispaketet.
 21. Vinnaren kommer eventuell behöva fullborda och skriva under avståendet av försäkringar hos tredjepartsleverantörer som tillgodoser tjänster i relation till prispaketet eller företaget innan denne får ta del av prispaketet.
 22. Dessa regler och villkor har givits ut på engelska. Om någon diskrepans skulle förekomma mellan innebörder av något översatt innehåll gällande dessa regler och villkor är det den engelska versionen som anses vara giltig.
 23. Företaget kan komma att ändra dessa regler och villkor, vilket inkluderar men ej limiterar, av säkerhetsskäl, eller av särskilda skäl/omständigheter bortom företagets kontroll, eller som ett resultat av särskilda skäl/omständigheter bortom företagets kontroll, eller som ett resultat av förändringar gjorda av rättsliga skäl. Om företaget göra några ändringar av dessa regler och villkor kommer vinnaren ges en skälig notering av förändringarna.
 24. Företaget reserverar rättigheten att avsluta eller dra in prispaketet från vinnaren, utan kompensation/ersättning, om vinnaren är under någon typ av utredning av dennes konto hos hemsidan är stängd/blockerad.
 25. Samtliga premisser som av sin natur krävs för att överleva ett avslut eller utlöpande av eventet för att uppnå dess syfte skall då överleva tills det inte längre är nödvändigt för det att överleva för att uppnå sitt syfte.
 26. Om eventet avslutas innan starttiden kommer spelare få sina korrigerade medel tillbaka till sitt konto.
 27. I turneringar, spelare kan spela i en eller samtliga Dag 1 och avancera till Dag 2 tillsammans med deras största Dag 1-stack.
 28. Spelare kan gå med och vinna valfritt antal livekasino-satelliter men måste använda dessa för återinträden i Main Event, så längre registreringen är öppen.
 29. Vinnare från livekasino-satelliter måste spela I nästa event då de är tillgängliga.
 30. Skulle en spelare vinna ett prispaket genom en online kvalturnering på 888poker och även vinna en plats till live Main Event genom en daglig online kvalsatellit på 888poker kan det platsspecifika inträdet endast användas för återinträde i live Main Event (om den inte används, kan denna inte utbytas mot pengar eller överlåtas).
 31. Samtliga garanterade turneringar inkluderar 5% betalning till anställda och samtliga bounties.
 32. Turneringsdirektören reserverar rättigheten att lägga till eller ta bort en nivå eller dag för samtliga turneringar och reserverar även rätten att korrigera strukturer och scheman samt har det slutgiltiga beslutet kring samtliga regler.
 33. Minsta antalet spelare för att starta ett event är 15 spelare.
 34. 5% av varje prispott tas undan till turneringsanställda.
 35. När spelarna befinner sig I heads-up kommer nivåerna limiteras till max 30 minuter.
 36. Hemsidans Användningsvillkor gäller för detta event.
 37. 888poker upprättar dagliga online-satelliter för platsspecifika inträden till Main Event SOCHI 2019. Se fulla platsspecifika regler & villkor här.

 

888poker LIVE SOCHI Festival 2019 – platsspecifika (seat-only) regler och villkor

 

 1. Nedan följer de regler och villkor som gäller för ”888poker LIVE SOCHI 2019" (eventet). Eventet är organiserat av 888s gruppföretag (definieras i 888poker.com’s användningsvillkor) (marknadsföraren) som är operatören av hemsidan www.888poker.com (hemsidan). Deltagande i eventet kommer ses som ett fullständigt godkännande av premisserna nedan.
 2. Samtliga 888pokers turneringsbiljetter omfattas av regler och villkor.
 3. Vinnaren av ”888poker LIVE SOCHI Festival 2019” platsspecifika kval som hålls på hemsidan (”vinnaren”) kommer vinna en plats vid ”888poker LIVE SOCHI Festival 2019” Main Event värt $888 (€800) i inträde till $500,000 Main Event (betalas av företaget direkt till turneringsorganisatören) och ett 888poker LIVE poker-kit.
 4. Vinnaren kan inte tillgodoräkna prispaketet för kontanter eller föra över prispaketet på något sätt. Om vinnaren inte kan medverka på eventet av olika skäl kommer prispaketets värde ej betalas ut till vinnaren och vinnaren är inte berättigad paketet på något annat sätt.
 5. Vinnaren kommer registeras att spela i 888poker LIVE SOCHI Festival 2019 Main Event. Vinnaren kan välja mellan att spela på Dag 1A (12:00) 2019-08-10, Dag 1B (12:00) 2019-08-11, Dag 1C (12:00) 2019-08-12, Dag 1D (20:00) 2019-08-12 eller Dag 1E (10:00) 2019-08-13.
 6. Företaget kommer inte hållas ansvariga för att arrangera transport för vinnaren från hans/hennes hem till flygplatsen och från flygplatsen till hotellet, samt några relaterade parkeringskostnader.
 7. Genom att delta i eventet godkänner vinnaren härmed att agera som ambassadör för hemsidan under eventet. Vilket innefattar att bära varumärkets kläder/märke som ges av företaget exklusivt under eventet, inklusive vid finalbordet.
 8. Företaget kommer inte hållas ansvariga för någon skatterelaterad fråga som förekommer i samband med prispaketet.
 9. Deltagare måste vara minst 18 år gamla för att spela i eventet. Samtliga deltagare till eventet behöver visa ett bevis för sin ålder (pass eller annan giltig ID-handling). Deltagare som inte kan visa sådant bevis kommer inte får delta i eventet och det med utan kompensation.
 10. Genom att delta i eventet och vinna prispaketet ger vinnaren företaget och dess samarbetspartners en global, perceptuell, royalty-fri, oåterkallelig rätt att använda dennes namn, image och röst för marknads- samt publicitetsskäl (offline samt online) för hemsidan utan kompensation och vinnaren frånsäger samtliga anspråk hos företaget och dess samarbetspartners inom 888-gruppen.
 11. 888poker sponsrar inte några överenskommelser i någon av våra turneringskval och som resultat kommer ej hållas ansvariga gällande privata överenskommelser mellan medlemmar.
 12. Under eventet förekommer det strikta regler gällande spelares beteende och kommer införlivas av turneringens organisatörer, vilket kan innebära diskvalificering. Skulle vinnaren bli straffad eller diskvalificerad under eventet som ett resultat av dennes beteende och därmed brytande av de satta turneringsreglerna kommer företaget inte bära något ansvar för dennes medverkan i eventet och ingen ersättning kommer ges.
 13. Genom att delta i eventet går varje deltagande oreserverad med på dessa regler och villkor.
 14. Samtliga regler kring bedrägerier gäller. Samtliga bedrägerier kommer resultera i att vinnaren förlorar sin rätt till prispaketet (och dennes vänner ej längre kommer få en del av prispaketet) samt att företaget reserverar rätten att vidta ytterligare åtgärder gentemot spelaren och kommer ej limiteras av avslutandet av spelarens konto samt diskvalificering av detta event.
 15. VINNAREN MÅSTE HA ETT GILTIGT PASS FÖR ÅTMINSTONE SEX MÅNADER UTÖVER EVENTETS FÖREKOMMANDE I SIN ÄGO OCH VINNAREN ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA ETT VISA OM DET SKULLE BEHÖVAS FÖR ATT RESA TILL RYSSLAND. FÖRETAGET ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR OM VINNAREN INTE SKULLE KUNNA RESA PÅ GRUND AV BRIST AV GILTIGA RESEDOKUMENT OCH PRISPAKETET KOMMER INTE ERSÄTTAS.
 16. Vinnaren av prispaketet kommer enskilt vara ansvarig för att arrangera dennes resa till och från eventet samt kommer vara ansvarig för att ta ut dennes reseförsäkring vilket innebär men begränsas inte av medicinsk försäkring och försäkring för förlust av bagage.
 17. Företaget är inte ansvarig för att ändra flyg, boende eller andra saker relaterade till resplanen efter vinnaren har valt sitt reseupplägg.
 18. Genom att delta i detta event ger varje deltagande företaget samt dess tredjepartsleverantörer i samband med priset samtliga rättigheter för att tillgodose dennes personuppgifter till tredjepartsleverantören för att platsen ska kunna ges till deltagaren.
 19. Om en spelares konto hos hemsidan har stängts eller sagts upp under tiden innan eventet förekommer kommer denna inte vara tillgänglig för att motta priset och kommer ej ersättas.
 20. Genom att delta i eventet godkänner varje deltagande fria, frånsäga och ej ifrågasätta företaget och dess legala representanter, samarbetspartners, agentbyråer, direktörer, chefer, anställda, agenter från samtliga skador som skulle förekommer under eventet eller utgivande och användandet av platsen.
 21. Vinnaren kan behöva fullborda och signera avståenden med tredjepartsleverantörer som tillgodoser tjänster i relation till platsen och inträdet, eller till företaget, innan denne får använda platsen. Vinnaren kan även behöva av företaget eller med tredjepartsleverantörer som tillgodoser tjänster i relation till platsen och dess inträde skriva under ytterligare dokument innan.
 22. Dessa regler och villkor har givits ut på engelska. Om någon diskrepans skulle förekomma mellan innebörder av något översatt innehåll gällande dessa regler och villkor är det den engelska versionen som anses vara giltig.
 23. Företaget kan komma att ändra dessa regler och villkor, vilket inkluderar men ej limiterar, av säkerhetsskäl, eller av särskilda skäl/omständigheter bortom företagets kontroll, eller som ett resultat av särskilda skäl/omständigheter bortom företagets kontroll, eller som ett resultat av förändringar gjorda av rättsliga skäl. Om företaget göra några ändringar av dessa regler och villkor kommer vinnaren ges en skälig notering av förändringarna.
 24. Företaget reserverar rättigheten att avsluta eller dra in priset från vinnaren, utan kompensation/ersättning, om vinnaren är under någon typ av utredning av dennes konto hos hemsidan är stängd/blockerad.
 25. Eventets medarrangörer och 888poker reserverar rätten att ändra, korrigera eller stänga samtliga turneringar, vid samtliga tillfällen utan varsel.
 26. Samtliga premisser som av sin natur krävs för att överleva ett avslut eller utlöpande av eventet för att uppnå dess syfte skall då överleva tills det inte längre är nödvändigt för det att överleva för att uppnå sitt syfte.
 27. Om eventet avslutas innan starttiden kommer spelare få sina korrigerade medel tillbaka till sitt konto.
 28. I turneringar, spelare kan spela i en eller samtliga Dag 1 och avancera till Dag 2 tillsammans med deras största Dag 1-stack.
 29. Spelare kan gå med och vinna valfritt antal livekasino-satelliter men måste använda dessa för återinträden i Main Event, så längre registreringen är öppen.
 30. Vinnare från livekasino-satelliter måste spela I nästa event då de är tillgängliga.
 31. Skulle en spelare vinna ett prispaket genom en online kvalturnering på 888poker och även vinna en plats till live Main Event genom en daglig online kvalsatellit på 888poker kan det platsspecifika inträdet endast användas för återinträde i live Main Event (om den inte används, kan denna inte utbytas mot pengar eller överlåtas).
 32. Samtliga garanterade turneringar inkluderar 5% betalning till anställda och samtliga bounties.
 33. Turneringsdirektören reserverar rättigheten att lägga till eller ta bort en nivå eller dag för samtliga turneringar och reserverar även rätten att korrigera strukturer och scheman samt har det slutgiltiga beslutet kring samtliga regler.
 34. Minsta antalet spelare för att starta ett event är 15 spelare.
 35. 5% av varje prispott tas undan till turneringsanställda.
 36. När spelarna befinner sig I heads-up kommer nivåerna limiteras till max 30 minuter.
 37. Hemsidans Användningsvillkor gäller för detta event.
X
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 888responsible

Copyright © 2021 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.