Las Vegas är helt crazy!

29 juni–2 juli 2019


Var med och kämpa om ett specialpaket värt 2 700 $ till sidoevenemanget Crazy 888s vid WSOP där inte bara ett åtråvärt armband ligger i potten, utan också ett vansinnigt förstapris på 888 888 $!


I paketet ingår anmälningsavgiften på 888 $ (buy-in), 1 000 $ i reseutgifter och tre nätters vistelse på Rio Hotel & Casino.Hur tar man sig dit?


  Jobba dig hela vägen upp till toppen! Delta i en serie satellitturneringar med buy-in från endast 1 ¢.


ELLER ...


  Kasta dig rakt in i hetluften! Anmäl dig direkt till kvalturneringen (109 $ i buy-in) där du har chansen att vinna ett paket till sidoevenemanget värt 2 700 $.


Det vore galet att missa det här!

Turnering:

Kvalturneringen WSOP 2019 Crazy 888s Package

När?

29 juni–2 juli 2019

Plats:

Fliken ”Turneringar” > fliken ”Live-evenemang”

Buy-in:

Från 1 ¢

Pris:

Ett Crazy 888s-paket värt 2 700 $ till WSOP 2019, vilket inkluderar följande:

·        Tre nätters vistelse (29 juni–2 juli 2019) på Rio Hotel & Casino, Las Vegas, USA

·         Buy-in på 888 $ till Crazy 888s Event Tournament (endast dag 1D)

·         1 000 $ för resa och omkostnader (betalas in direkt på spelarens konto)

·         Inbjudan till ett välkomstevenemang

·         888live-pokerkit

Anmälan:

Öppen nu!

 
Särskilda villkor

Särskilda villkor för evenemang

 1. Följande villkor gäller för kampanjen ”WSOP Las Vegas 2019 Crazy 888s” (”evenemanget”). Kampanjen arrangeras av tillämpligt företag inom 888-koncernen (enligt definitionen i användningsvillkoren för www.888poker.com) som driver webbplatsen www.888poker.com (”webbplatsen”). Din medverkan i denna kampanj ska anses utgöra ett fullständigt godtagande av nedanstående villkor.
 2. Vinnaren av kvalturneringen till evenemanget som arrangeras på webbplatsen (”vinnaren”) vinner ett prispaket till WSOP Las Vegas 2019 Crazy 888s (”evenemanget”) värt 2 700 USD, vilket består av följande: i) Anmälningsavgift (buy-in) till evenemanget värd 888 USD (betalas av företaget direkt till turneringsarrangören), ii) tre nätters vistelse (29 juni–2 juli 2019) på Rio Hotel & Casino Las Vegas (betalas av företaget direkt till hotellet), iii) 1 000 USD i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget), iv) en inbjudan till 888pokers välkomstevenemang, v) ett 888live-pokerkit. (Gemensamt benämns punkt i–v ”prispaketet”).
 3. Vinnaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaket på något sätt. Om vinnaren (av någon anledning) inte kan delta i evenemanget kommer inte motsvarande kontantvärde för prispaketet att betalas ut till vinnaren och inte heller kommer prispaketet att tillhandahållas.
 4. Om vinnaren inte kan delta i evenemanget kommer inte prispaketets motsvarande kontantvärde att betalas ut till vinnaren och han/hon är inte heller berättigad till någon av prispaketets enskilda delar. 
 5. Vinnaren anmäls till evenemanget för spel ENDAST DAG 1D. Inga undantag medges.
 6. Företaget kommer att boka rum åt vinnaren på Rio Hotel & Casino. Vistelsen bokas för perioden 29 juni–2 juli 2019. Datumen kan inte ändras. För att undanröja missförstånd kan ingen återbetalning eller rabatt på vistelsen komma ifråga, även om vinnaren checkar ut från hotellet innan den 2 juli 2019.
 7. Företaget ansvarar inte för att ordna transport från vinnarens hem till flygplatsen, från flygplatsen till Rio Hotel & Casino, Las Vegas, USA och ansvarar heller inte för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 8. Genom att medverka i detta evenemang samtycker vinnaren härmed till att verka som ambassadör för webbplatsen vid evenemanget, vilket omfattar att under hela evenemanget (inklusive vid finalbordet) bära uteslutande de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 9. Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuella skatteförpliktelser som är förknippade med prispaketet.
 10. Vinnaren ansvarar själv för bokföring, betalning och redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet av eventuella skatter eller andra avgifter som ska betalas för prispaketet.
 11. Deltagare i evenemanget måste vara minst 21 år gamla för att få spela i evenemanget. Alla deltagare måste kunna uppvisa handlingar som styrker deras ålder (pass eller annan giltig fotolegitimation). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 12. Genom att ta del av kampanjen och vinna prispaketet beviljar vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras marknadsföringsbyråer en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringsändamål (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot bolaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 13. 888poker uppmuntrar inte till några helst överenskommelser i våra kvalturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 14. Under evenemanget gäller strikta regler för spelarnas uppförande. Vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan innebära diskvalificering. Om vinnaren bestraffas eller diskvalificeras vid evenemanget på grund av en överträdelse av de regler som fastställs av turneringsarrangören tar företaget inget ansvar för spelarens medverkan i evenemanget och är inte heller på något sätt ersättningsskyldigt.
 15. Genom att medverka i denna kampanj godtar samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor.
 16. Alla webbplatsens regler om bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sitt prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i prispaketet). Företaget förbehåller sig även rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, vilket bland annat kan innebära stängning av spelarens konto och uteslutning från denna kampanj.
 17. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER EVENEMANGETS SLUT OCH VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS, USA. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR FÖR ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV LÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH DET EKONOMISKA VÄRDET AV PRISPAKETET KOMMER INTE ATT ERSÄTTAS.
 18. Vinnaren av prispaket ansvarar ensamt för att ordna resan till och från Las Vegas, USA, och för att teckna reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 19. Företaget bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att vinnaren har ordnat sin resa.
 20. Företaget har betalat för rum på Rio Hotel & Casino, Las Vegas, USA och rätten att närvara vid evenemanget och spela i Crazy 888s Event från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och standard och vinnaren avsäger sig uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 21. Genom att ta del av den här kampanjen ger varje deltagare företaget och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaktet rätten att ge lämna ut hans/hennes personuppgifter till tredje part för att få vinsten levererad till sagda deltagare.
 22. Om spelarens konto på webbplatsen vid något tillfälle stängs (av företaget) eller spärras på egen begäran fram tills dess att evenemanget äger rum är han/hon inte berättigad till priset och dess motsvarande kontantvärde kommer inte att betalas ut.
 23. Genom att ta del av kampanjen går varje deltagare med på att friskriva från ansvar och hålla företaget, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa i händelse av eventuella skadeståndskrav som uppstår i samband med kampanjen och/eller utdelningen av prispaketet.
 24. Företaget eller tredje part som tillhandahåller tjänster i förhållande till prispaketet kräver också att ytterligare dokument undertecknas innan prispaketet levereras.
 25. Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 26. Företaget kan ändra dessa villkor, exempelvis när så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar och bestämmelser. Om företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vinnaren att informeras om dem i rimlig tid.
 27. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka prispaketet från vinnaren utan ekonomisk ersättning om vinnaren är under utredning eller hans/hennes konto hos webbplatsen stängs/blockeras.
 28. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.
 29. Denna kampanj ska omfattas av användaravtalet för webbplatsen.
X
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 888responsible

Copyright © 2021 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.