888poker LIVE Barcelona 2019

Casino Barcelona
22 maj–3 juni 2019


Årets 888poker LIVE-evenemang går av stapeln i ett antal europeiska städer, från London till Bukarest och Malta. Nästa destination är pulserande Barcelona i Spanien. Det är där det händer!


Barcelona är en av världens mest spännande och intagande platser. Denna berömda stad har allt som krävs för att spänningen ska vara på topp nonstop medan det är full action vid våra pokerbord. Med en total prispott på 1 000 000 € utgör Barcelona en av pokerårets riktiga höjdpunkter.


Utöver kontantvinsten får Main Event-vinnaren också ett prispaket till årets WSOP Main Event i Las Vegas värt 12 600 $.


Så här gör du för att ta dig dit:


Spela dig upp till toppen!
Var med i en serie satelliter med buy-in från endast 1 ¢.

ELLER

Pang på rödbetan!
Anmäl dig direkt till 109 $-kvalturneringen för att vinna ett paket till 888poker LIVE Barcelona 2019 värt 2 050 $.

Turnering:

Kvalturnering till 888LIVE Barcelona Main Event

Plats:

Fliken ”Turneringar” > fliken ”Live-evenemang”

Buy-in:

109 $

Pris:

888poker LIVE Barcelona 2019-paket värt 2 050 $:

· Buy-in, 1 250 $, till 888poker LIVE Barcelona Main Event.

· Tre nätters vistelse, 31 maj–3 juni.

· Reskassa på 300 $ som sätts in på ditt 888poker-konto.

· 888poker LIVE-kit.


Turneringsschema

Gå till turneringsschema


Turneringsinfo

Turneringsstruktur för 888poker LIVE Barcelona 2019 Main Event:

 • Inledande markerstack: 30 000
 • Nivåtid dag 1 (och framåt): 45 min.
 • Nivåtid för dag 2 och finalbord: 60 min.
 • Stora mörken, ante och 30 s-timer.


Spellokal:

Casino Barcelona
Adress: Carrer de la Marina 19-21, 08005 Barcelona, Spanien
Tfn: +34-900354 354


Mer info

888poker ansvarar inte för information om turneringen, som turneringsstrukturer, spelscheman, format, allmänna regler eller fördelning av prispotter. Ledningen förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett skäl, ändra turneringsdatum eller tillfälligt avbryta eller ställa in turneringar helt eller delvis.

 
Särskilda villkor

Särskilda villkor för 888poker LIVE Barcelona Festival

 1. Följande villkor gäller för 888poker LIVE Barcelona Festival (”evenemanget”). Kampanjen arrangeras av tillämpligt företag inom 888-koncernen (enligt definitionen i användningsvillkoren för www.888poker.com) (”arrangören”) som driver webbplatsen www.888poker.com (”webbplatsen”). Din medverkan i detta evenemang anses utgöra ett fullständigt godtagande av nedanstående villkor.
 2. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 3. Vinnaren av 888poker LIVE Barcleona Festival-kvalturneringen som arrangeras på webbplatsen (”vinnaren”) får ett prispaket värt 2 050 $ till 888poker LIVE Barcelona Festival Qualifier Main Event, vilket består av följande: a) Anmälningsavgift (buy-in) värd 1 100 € (1 250 $) (betalas av företaget direkt till turneringsarrangören), b) tre nätters vistelse (31 maj–3 juni) c) 300 $ i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget), d) ett 888poker-livekit. (Gemensamt benämns punkt a–d ”prispaketet”.)
 4. Vinnaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaket på något sätt. Om vinnaren (av någon anledning) inte kan delta i evenemanget kommer inte motsvarande kontantvärde för prispaketet att betalas ut till vinnaren och inte heller kommer prispaketet (varken helt eller delvis) att tillhandahållas.
 5. Spelare måste utnyttja de medel de får hos MET inom sex månader. Medel som sätts in hos MET får användas för evenemanget i Barcelona eller för ett annat 888poker LIVE-evenemang. Efter sex månader dras outnyttjade medel från spelarens MET-konto.
 6. Vinnaren anmäls för spel i 888poker LIVE Barcelona Festival Main Event. Vinnaren kan välja att spela dag 1A (kl. 18) den 30 maj 2019, dag 1B (kl. 18) den 31 maj 2019 eller dag 1C (kl. 15) den 1 juni 2019 (observera att det betalda logit begränsas till perioden 31 maj–3 juni, vilket innebär att om du väljer att spela dag 1A, den 30 maj, måste du själv ordna övernattning för det datumet).
 7. Företaget ansvarar inte för att ordna transport från vinnarens hem till flygplatsen, från flygplatsen till hotellet och inte heller för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 8. Genom att medverka i detta evenemang samtycker vinnaren härmed till att verka som ambassadör för webbplatsen vid evenemanget, vilket omfattar att under hela evenemanget (inklusive vid finalbordet) bära uteslutande de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 9. Den spelare som vinner Main Event-turneringen i Barcelona får ett prispaket till WSOP 2019 i Las Vegas av 888poker LIVE. Spelaren måste ha ett onlinekonto hos 888poker och vara minst 21 år gammal vid tidpunkten för WSOP 2019-evenemanget för att ha rätt till det här prispaketet. Spelaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaketet på något sätt. För vidare info, se de fullständiga villkoren för WSOP.
 10. Företaget ansvarar inte för eventuell skattepliktighet som är förknippad med prispaketet.
 11. Deltagare måste vara minst 18 år fyllda för att spela i evenemanget. Alla deltagare i evenemanget måste kunna uppvisa bevis på sin ålder (pass eller annan giltig fotolegitimation). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 12. Genom att ta del av evenemanget och vinna prispaketet beviljar vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras marknadsföringsbyråer en världsomfattande, vidarelicensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringssyfte (online och offline) för webbplatsen utan ersättning och vinnaren avstår uttryckligen alla anspråk gentemot bolaget och samtliga bolag inom 888-koncernen i detta avseende.
 13. 888poker stöder inte några överenskommelser överhuvudtaget under någon av våra kvalturneringar och kan därför inte heller hållas ansvarigt för eller skyldigt att lösa eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 14. Under evenemanget gäller strikta regler för spelarnas beteende och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangören rätten att vidta åtgärder, vilket kan omfatta diskvalificering. Om vinnaren straffas eller diskvalificeras från evenemanget på grund av sitt beteende, genom en överträdelse av de regler som satts upp av turneringens arrangörer, påtar sig företaget varken ansvar eller ersättningsskyldighet för spelarens deltagande i evenemanget och ingen återbetalning kommer att ske.
 15. Genom att medverka i detta evenemang godtar samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor.
 16. Webbplatsens regler om bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sitt prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i prispaketet). Företaget förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, vilket bland annat kan innebära stängning av spelarens konto och uteslutning från denna kampanj.
 17. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT EVENEMANGET AVSLUTATS OCH VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL BARCELONA, SPANIEN. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR FÖR ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV LÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH DET EKONOMISKA VÄRDET AV PRISPAKETET KOMMER INTE ATT ERSÄTTAS.
 18. Vinnaren av prispaket ansvarar ensamt för att ordna resan till och från evenemanget och för att teckna reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 19. Företaget bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att vinnaren har ordnat sin resa.
 20. Genom att delta i det här evenemanget ger varje deltagare företaget och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaktet rätten att ge lämna ut hans/hennes personuppgifter till tredje part för att få vinsten levererad till sagda deltagare.
 21. Om spelarens konto på webbplatsen vid något tillfälle har stängts (av företaget) eller spärrats på egen begäran fram tills dess att evenemanget äger rum är han/hon inte berättigad till priset och dess motsvarande kontantvärde kommer inte att betalas ut.
 22. Genom att anmäla sig till evenemanget går varje deltagare med på att friskriva från ansvar och hålla företaget, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa i händelse av eventuella skadeståndskrav som uppstår i samband med evenemanget och/eller utdelningen av prispaketet.
 23. Vinnaren kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet eller företaget innan de tillåts hämta ut prispaketet. Det kan också hända att företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet, kräver att vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan prispaketet levereras.
 24. Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 25. Företaget kan ändra dessa villkor, exempelvis när så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar och bestämmelser. Om företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vinnaren att informeras om dem i rimlig tid.
 26. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka prispaketet från vinnaren utan ekonomisk ersättning om vinnaren är under utredning eller hans/hennes konto hos webbplatsen stängs/blockeras.
 27. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att detta evenemang har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.
 28. Användaravtalet för webbplatsen gäller för denna kampanj.
X
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 888responsible

Copyright © 2021 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.